Mustasukkaisuus on tavallinen tunne joka on mahdollista saada hallintaan

Mustasukkaisuus on epämiellyttävä tunne, joka yleensä liittyy itselle tärkeään ihmiseen ja kolmanteen osapuoleen. Vaikka tunne on inhottava, se on kaikille tuttu ja tiettyyn pisteeseen asti varsin tavallinen reaktio. Sitä on siis turha hävetä, mutta itseään auttaakseen siihen voi tarvittaessa puuttua. Yleisimmin mustasukkaisuus liitetään parisuhteisiin, mutta sitä voi yhtä lailla esiintyä esimerkiksi ystävyyssuhteissa. Tunteeseen liittyy usein epäilyä, pohtimista, arvailua ja päätelmien tekemistä. Mustasukkaisuus voi olla joko tiettyyn tilanteeseen liittyvää tai jatkuvaa ja samalla se voi olla joko myönteinen tai kielteinen asia. Jos mustasukkaisuus vie voimia tai rasittaa parisuhdetta, kannattaa kuitenkin pysähtyä miettimään, miten tuntemukseen suhtautuu ja tarvitseeko siihen reagoida.

Tunne on aina yksilöllinen

Mustasukkaisuuden kokeminen vaihtelee suuresti yksilöiden välillä. Toiselle se, että puoliso vitsailee vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa voi olla syy vahvaankin mustasukkaisuuteen, kun taas toiselle kyse ei ole millään tavalla vakavasta asiasta. Kyse on suurelta osin myös siitä, minkälaiset rajat parisuhteessa on sovittu. Parisuhteessa esiintyessään mustasukkaisuus voi olla joko kroonista tai tilannekohtaista. Mustasukkaisuuden jatkuessa pidempään ei kyse ole niinkään ihmissuhteesta, vaan ihmisen omasta tunne-elämästä. Mustasukkaisuus voi juontaa juurensa lapsuuden tapahtumiin. Tällöin mustasukkainen ihminen toivoo kumppaninsa rakkauden korjaavan lapsuuden kokemuksista jääneet haavat. Tämä on kuitenkin mahdoton tehtävä toiselle ihmiselle tai ihmissuhteelle annettavaksi. Jatkuva mustasukkaisuus on yleensä suhdetta rasittava tekijä. Tilannekohtainen mustasukkaisuus voi taas toisinaan toimia jopa parisuhdetta tukevana elementtinä, varsinkin jos suhteen osapuolet käsittelevät tilanteen oikein. Mustasukkaisuuden käsittelyssä auttavat avoimuus ja toisen tunteiden, pelkojen ja tarpeiden ymmärtäminen. Oleellista on ymmärtää, ettei tunteille välttämättä ole minkäänlaista syytä todellisuudessa, eikä niihin tarvitse reagoida. Jos pystyy paikallistamaan trauman josta mustasukkaisuus juontaa juurensa, on siihen usein myös helpompi suhtautua.

Mustasukkaisuutta on eri lajia

Yleisesti ottaen mustasukkaisuus voidaan jakaa muutamaan eri alaryhmään. Omistava mustasukkaisuus ilmenee sellaisissa tilanteissa, joissa mustasukkainen osapuoli kokee, että hänen omistusasemaansa uhataan. Tällöin mustasukkaisuuden tunteen voi aiheuttaa esimerkiksi puolison liian itsenäinen käytös. Poissulkevan tai ulkopuolelle jättävän mustasukkaisuuden kokemuksen aiheuttaa tilanne, jossa ihminen kokee, että hän ei ole osa puolison tärkeitä kokemuksia tai tämän henkilökohtaisia tunteita. Tunne voi aiheutua esimerkiksi siitä, jos puoliso haluaa viettää viikonlopun ilman kumppaniaan yksin tai ystäviensä kanssa. Kilpaileva mustasukkaisuus ilmenee silloin, kun ihminen tuntee riittämättömyyttä. Tämä tunne voi aiheutua esimerkiksi siitä, jos toinen on itseä parempi jossain sellaisessa asiassa, jossa itse haluaisi menestyä. Itsekeskeinen mustasukkaisuus taas tarkoittaa tilannetta, jossa omaa toimintatapa ei haluta muuttaa tai ottaa huomioon toisen tarpeita ja toiveita. Pelokas mustasukkaisuus liittyy pelkoon siitä, että kumppani hylkää. Tämä tunne johtaa usein lapsuuteen ja se ilmenee silloinkin, kun nykyisessä parisuhteessa ei ole mitään todellista syytä tunteelle.

Tunnetta voi tarvittaessa käsitellä ammattilaisen kanssa

Mustasukkaisuus voi näkyä esimerkiksi kiukkuna, epäluuloisuutena, toisen tavaroiden tai viestin tutkimisena tai muunlaisena kontrolloimisena. Eri ihmiset suhtautuvat mustasukkaisuuteen eri tavoin. Toisille se on merkki välittämisestä ja sopivassa määrin piristävä asia suhteessa, toinen taas ei voi sietää minkäänlaista mustasukkaisuutta. Romanttinen mustasukkaisuus ilmenee parisuhteessa ja usein erityisesti uuden suhteen alussa. Ystävyyssuhteissa mustasukkaisuus liittyy usein epävarmuuteen. Erityisesti nuoret voivat pelätä menettävänsä ystävän kilpailijalle. Perheessä mustasukkaisuutta voi esiintyä esimerkiksi sisarusten välillä. Huono itsetunto korostaa mustasukkaisuuden tuntemuksia. Mikäli mustasukkaisuus häiritsee, kannattaa asiasta jutella esimerkiksi psykologin tai parisuhdeterapeutin kanssa. Erityisesti parisuhteessa tilanteen purkaminen ja avoin keskustelu tunteista parantaa kummankin oloa ja loppujen lopuksi vahvistaa suhdetta.

Categories: Blogg