Lapsi tarvitsee aikuisen läsnäolo ihan kaiken ikäisenä

Aikuisten kiireinen arki vaikuttaa väistämättä myös lapsiin. Pelkkä fyysinenkään läsnäolo ei korvaa sitä, että lapsi saisi tarvittavan usein aikuisen koko huomion. Jo pieni vauva rakentaa minäkuvaansa vanhemman katseesta ja huomiosta, siitä miten muut ihmiset häneen reagoivat. Uhmaikäinen testaa rajojaan, mutta kaipaa hyväksyntää. Tämä kannattaa ottaa huomioon myös myöhemmin, kun murrosikäinen nuori käskee vanhempia häipymään näkyvistään.

Kotona opitaan sosiaalisen kanssakäymisen perusteet

Lapselle ja nuorelle koti on erityisen tärkeä paikka elämän ja ihmissuhteiden opettelussa. Vanhempien olisi hyvä viettää aikaa kotona lapsen kanssa, sillä muuten lapsi pakenee helposti virtuaalimaailmaan tai muualle viettämään aikaa. Vaikka vanhemmat olisivat fyysisesti läsnä, koti voi tuntua tyhjältä jos lapsi tai nuori ei tule huomatuksi. Lapsi alkaa myös herkästi haastaa vanhempiaan jos hänestä tuntuu, että häntä kuullaan vain tappeluiden aikana. Siksikin on tärkeää antaa lapselle tasaisesti huomiota.

Vauvalle on äärimmäisen tärkeää saada kokemus siitä, että hän on täydellinen juuri sellaisena kuin on ja vanhempiensa ihailema. Myöhemmin lapselle ovat tärkeitä päivittäiset yhdessäolon hetket, jotka voivat olla aivan arkisia. Esimerkiksi sohvalla pötköttely ja kuulumisten vaihto luovat tunteen välittämisestä. Lapsen on hyvä oppia, että häntä kuunnellaan myös huonoina päivinä ja silloin, kun hän on omasta mielestään epäonnistunut jossain. Näiden hetkien myötä lapsi oppii, että hän on tärkeä ja häntä rakastetaan juuri sellaisena kuin hän on.

Kodin viihtyisyyttä lisää, jos lapsella on paikka itselleen ja tavaroilleen. Viihtyisään kotiin kuuluu se, että jääkaapissa on ruokaa ja kotiin saa toisinaan tuoda kavereita. Jos kodissa on avoin keskustelun ilmapiiri ja myös kaverit ovat tervetulleita, säilyvät nämä asiat helpommin murrosiässäkin.

Levottomuuden taustalla usein tarve tulla nähdyksi

Psykologi ja psykoterapeutti Risto Lappeteläinen toteaa, että hänen arvionsa mukaan suuri osa levottomasti oirehtivista lapsista kärsii useammin vain liian kiireisistä vanhemmista kuin aivoperäisistä ongelmista. Hänen mukaansa varsin usein adhd-lapsien taustalta löytyy vanhemmuuden puutetta. Lappeteläinen painottaa, että useimmat lapset rauhoittuvat, kun vanhemmat ovat hänen kanssaan keskittyneestä ja panostavat häneen. Lappeteläinen kuvaa hyvää vanhemmuutta sellaiseksi, johon liittyy toisaalta lapseen samastuminen, tuen antaminen ja lapsen turvallisuudentunnetta lisäävä läsnäolo ja toisaalta rajojen ja pelisääntöjen asettaminen.

Samoilla linjoilla on lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen. Hän muistuttaa, että vaikka jokaisella lapsella on omanlaisensa temperamentti, jokainen lapsi tarvitsee hellyyttä, läheisyyttä ja aikaa. Sinkkosen mukaan terve itsetunto tarkoittaa, että ihminen tietää omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Vanhemman tehtävänä on vahvistaa lapsen itsetuntoa kannustamalla ja kehumalla, mutta lapsen tulisi saada kiitosta myös muista asioista kuin suorituksista. Kun lapsella on terve minäkuva, epäonnistumiset eivät saa liian suuria mittasuhteita ja niitä on helpompi käsitellä.

Rakastavaan kasvatukseen kuuluu myös rajojen asettaminen

Kasvatus ei koskaan voi sisältää ainoastaan positiivisia tunteita, sillä kasvamiseen kuuluu olennaisesti omien rajojen testaaminen. Vanhempien täytyy kyetä kohtaamaan myös kielteisiä tunteita. Mikäli vanhempi ei ole oppinut omassa lapsuudessaan käsittelemään näitä tunteita, se voi olla vaikeaa myös aikuisena.

Lapselle rajoja asetettaessa olennaista on, että teot ja puheet ovat linjassa keskenään. Lapset testaavat tätä jatkuvasti ja hämmennystä voivat aiheuttaa yksinkertaisetkin tilanteet. Jos kauppaan lähdettäessä on sovittu, ettei tältä reissulta osteta karkkia mukaan ja kaupassa mieli muuttuukin, lapsi oppii ettei aikuisen sanoilla ole merkitystä. Lapsi ottaa helposti vallan jos hänellä on siihen mahdollisuus, mutta tämä kasvattaa samalla lapsen sisäistä epävarmuutta.

Categories: Blogg