Päivä: 27.4.2017

Sosiaalipsykologia tutkii ihmistä osana ympäristöään

Yliopistojen pääsykokeissa psykologia on yksi suosituimmista hakukohteista, mutta sosiaalipsykologia on jo vieraampi ala. Opinto-oppaat tarjoavatkin alasta melko ylimalkaisen kuvan, mutta kyseessä on todella mielenkiintoinen psykologian osa-alue. Sosiaalipsykologia tutkii yksilön, ryhmän ja yhteisön vuorovaikutusta ja ilmiöitä sekä sosiaalista vaikuttamista, eli sitä miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toistensa käytöstä. Virallisesti sosiaalipsykologia on yhteiskuntatiede, sillä aineen alla käsitellään yhteiskuntaa koskevia asioita kuten ryhmiä, erilaisten ihmisten toimintaa ja yhteisöjä. Suomessa sosiaalipsykologiaa voi opiskella kolmessa eri yliopistossa, eli Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä.

Lue lisää

Categories: Blogg