Kuukausi: huhtikuu 2017

Sosiaalipsykologia tutkii ihmistä osana ympäristöään

Yliopistojen pääsykokeissa psykologia on yksi suosituimmista hakukohteista, mutta sosiaalipsykologia on jo vieraampi ala. Opinto-oppaat tarjoavatkin alasta melko ylimalkaisen kuvan, mutta kyseessä on todella mielenkiintoinen psykologian osa-alue. Sosiaalipsykologia tutkii yksilön, ryhmän ja yhteisön vuorovaikutusta ja ilmiöitä sekä sosiaalista vaikuttamista, eli sitä miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toistensa käytöstä. Virallisesti sosiaalipsykologia on yhteiskuntatiede, sillä aineen alla käsitellään yhteiskuntaa koskevia asioita kuten ryhmiä, erilaisten ihmisten toimintaa ja yhteisöjä. Suomessa sosiaalipsykologiaa voi opiskella kolmessa eri yliopistossa, eli Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä.

Lue lisää

Categories: Blogg

Mustasukkaisuus on tavallinen tunne joka on mahdollista saada hallintaan

Mustasukkaisuus on epämiellyttävä tunne, joka yleensä liittyy itselle tärkeään ihmiseen ja kolmanteen osapuoleen. Vaikka tunne on inhottava, se on kaikille tuttu ja tiettyyn pisteeseen asti varsin tavallinen reaktio. Sitä on siis turha hävetä, mutta itseään auttaakseen siihen voi tarvittaessa puuttua. Yleisimmin mustasukkaisuus liitetään parisuhteisiin, mutta sitä voi yhtä lailla esiintyä esimerkiksi ystävyyssuhteissa. Tunteeseen liittyy usein epäilyä, pohtimista, arvailua ja päätelmien tekemistä. Mustasukkaisuus voi olla joko tiettyyn tilanteeseen liittyvää tai jatkuvaa ja samalla se voi olla joko myönteinen tai kielteinen asia. Jos mustasukkaisuus vie voimia tai rasittaa parisuhdetta, kannattaa kuitenkin pysähtyä miettimään, miten tuntemukseen suhtautuu ja tarvitseeko siihen reagoida.

Lue lisää

Categories: Blogg

Koulukiusaamiseen halutaan puuttua aiempaa tiukemmin

Koulukiusaaminen on ikävä ja yleinen ilmiö, johon ei ole toistaiseksi löydetty toimivaa yleisratkaisua. Ala- ja yläkoulujen oppilaille on kerrottu paljon myös siitä, etteivät ainoastaan kiusaajat syyllisty kiusaamiseen vaan sen mahdollistavat myös ne, jotka seisovat vieressä puuttumatta tilanteeseen. Puuttuminen vaatii kuitenkin rohkeutta ja esimerkkejä, joita seurata. Onneksi yhä useammasta koulusta löytyy kiusaamiseen kyllästyneitä oppilaita, jotka ovat yhteistuumin päättäneet ryhtyä kitkemään ilmiötä. Myös aikuisten tasolla ilmiöön alettu suhtautua aiempaa vakavammin ja mm. presidentti Sauli Niinistö on julistanut olevansa mukana kiusaamisen vastaisessa kampanjassa.

Lue lisää

Categories: Blogg